Печать
Категория: Очередь по соцнайму
Просмотров: 692
по состоянию на июнь 2020 года
 
1 Ковалевский Г. А. 49 Клюкин Н. А. 97 Соколова М. Б. 145 Павлов И. А. 193 Боброва Е. Н. 241 Евтеева О. Г. 289 Щёголева С. Г.
2 Плешаков С. Е. 50 Леттиева Г. Н. 98 Мальцева В. И. 146 Великанова Е. Н. 194 Грошева А. К. 242 Ельчанинова Т. С. 290 Рустамов А. С.
3 Попова Е. А. 51 Алтухов В. И.  99 Балдова А. Г. 147 Шуршалова Н. М. 195 Федоров А. В. 243 Пригодин А. В. 291 Пашкова Т. М.
4 Белякова Е. А. 52 Саранский А. И. 100 Ленинградский С. В. 148 Василевская О. В. 196 Чапля О. И. 244 Иванова О. М. 292 Ленинградский Д. В.
5 Уткин В. В. 53 Комлева Е. Н. 101 Кижук В. С. 149 Коржуева Е. Н. 197 Баталова О. А. 245 Стучилова М. И. 293 Васильева М. Г.
6 Звягина Н. М. 54 Хилько Е. М. 102 Филатов А. А. 150 Мельников А. А. 198 Александрина Е. С. 246 Тюрина Т. В. 294 Вяткина Н. А.
7 Мазуренко Г. В. 55 Барабанова Е. М. 103 Винюкова Н. М. 151 Ильина В. В. 199 Изюмский В. П. 247 Булыкина Г. Н. 295 Юдинцев Д. А.
8 Муравская А. А. 56 Назаров И. В. 104 Корнилов А. А. 152 Тимощук Н. А. 200 Немков Ю. В. 248 Пищулин П. И. 296 Гуц К. А.
9 Акимушкина Е. А. 57 Сергиенкова Н. Е. 105 Каратонова Н. А. 153 Осипова Н. В. 201 Родина О. В. 249 Умецкая И. В. 297 Следникова С. А.
10 Гребнева Н. Ф. 58 Пастух В. В. 106 Шмакова Н. А. 154 Гусакова Л. А. 202 Табаков А. В. 250 Шнайдер А. П. 298 Новопашина Л. В.
11 Андреев Е. В.   59 Бычкова О. П. 107 Таран И. В. 155 Лучников В. В. 203 Киселева Т. И. 251 Кубасова Е. С. 299 Леметти О. В.
12 Смирнова В. А. 60 Богданович Е. А. 108 Козлов Р. А. 156 Григоренко Е. И. 204 Никулин С. В. 252 Мелехин М. В. 300 Шастина А. П.
13 Певцов С. М. 61 Чебыкина Л. К. 109 Полоротова М. Н. 157 Офицерова Т. В. 205 Гриценко Н. Н. 253 Обрезумов И. А. 301 Иванова О. В.
14 Ронжин В. С. 62 Ткачева Е. А. 110 Мельник О. Ф. 158 Матвиенко Л. Д. 206 Фомина М. А. 254 Межевых С. М. 302 Кузьмина Л. С.
15 Петушков К. А. 63 Горбачева И. В. 111 Белова Е. В. 159 Колесникова Н. М. 207 Ильинская Г. В. 255 Соколова Я. А. 303 Антипина Ю. А.
16 Джамбул Е. В. 64 Рогова В. А. 112 Жукова Н. Г. 160 Михайлова М. И. 208 Калепина О. Н. 256 Саяпина Е. Г. 304 Власова Ю. В.
17 Третьякова Г. А. 65 Спиридонов Е. И. 113 Стрелкова Р. А. 161 Шеметилло А. В. 209 Кондрашова Л. И. 257 Могилева И. И. 305 Кузнецова А. О.
18 Ширманова Н. П. 66 Лукашов Ю. А. 114 Дурандин С. Е.  162 Баташов Э. А. 210 Бубнова А. В. 258 Каменева Н. В. 306 Платунова И. А. 
19 Никонова О. Е. 67 Жуков А. И. 115 Комарова Г. В. 163 Егорова Г. С. 211 Орлова Н. Н. 259 Синельников М. А. 307 Степанова О. А.
20 Шиханцов И. А. 68 Пискунова Н. П. 116 Богданов Э. В. 164 Лягачева Е. В. 212 Багнетова Н. В. 260 Редькина Л. И. 308 Горецкая Н. В.
21 Прокопьева В. В. 69 Андросова С. Б. 117 Шибаев Д. А. 165 Нурмухамедов В. А. 213 Полозова И. В. 261 Мартынова М. В. 309 Войтович Ю. А.
22 Козлова О. А. 70 Филиппов В. А. 118 Кондрашина А. В. 166 Шабанов В. Д. 214 Смирнова Е. С. 262 Гледенова А. П. 310 Епифанова Н. А.
23 Ильина Н. М. 71 Возисова Г. Д. 119 Князева Е. В. 167 Тополевская Е. З. 215 Басков И. А. 263 Андраш В. А. 311 Курманова Н.Б.
24 Шутова Е. В. 72 Алексеева Н. Н. 120 Архипова В. В. 168 Обрезумова Е. А. 216 Останина Г. В. 264 Петров В. Н. 312 Шиловский К.Ю.
25 Кричка А. В. 73 Веселова И. В. 121 Галибина М. А. 169 Орлова Е. С. 217 Кожина И. Н. 265 Нагаюк Е. В. 313 Моторова М.Д.
26 Сорока Р. В. 74 Ненахова Н. Н. 122 Дерябин А.А. 170 Слепенкова С. Б. 218 Клюшникова В. В. 266 Пушкарева А. Р. 314 Бибиксарова М.О.
27 Семенова Л. А. 75 Камочкин Э. В.  123 Бородкина О. А. 171 Чупина К. С. 219 Рогова Т. В. 267 Никитина Н. Р. 315 Подсевалов С.В.
28 Морозова Э. Б. 76 Рауш М. К. 124 Трифонова И. А. 172 Погудин Н. В. 220 Кизим О. В. 268 Мальцева Н. А. 316 Лялина И.В.
29 Деревнина А. С. 77 Попова В. С. 125 Терехова О. В. 173 Погудина М. В. 221 Макаров С. В. 269 Ковыршина Н. Н. 317 Клепикова Е.С.
30 Чистяков В. И.  78 Григорьева Е. В. 126 Ляшенко О. Г.  174 Трухачев Д. Ю. 222 Казакова Д. А. 270 Николаев А. А. 318 Григорьева Я.В.
31 Самсонова Я. А. 79 Лопинцева Т. В. 127 Крузе И. Е. 175 Ерастов Д. А. 223 Белоусова Т. И. 271 Мартиновская В. Н.    
32 Мишинева Н. А. 80 Щепелина Н. Ф. 128 Пушкарева И. Ю. 176 Цурганова Н. В. 224 Куликова Н. В. 272 Галашева А. Г.    
33 Полякова Н. А. 81 Прокушева О. М. 129 Соловьев А. В. 177 Королева Л. В. 225 Ухабина М. А. 273 Константинова Т. Д.    
34 Лупанова Г. П. 82 Коростин В. Б. 130 Корсун С. А. 178 Базанова И. П. 226 Яковлева О. С. 274 Булдаков Ю. А.    
35 Кузнецова Г. Д. 83 Галкин Ю. В. 131 Синельникова К. В. 179 Тимченко В. Н. 227 Белов А. В. 275 Куликова И. Н.    
36 Чукланова А. В. 84 Черепанов М. А. 132 Голяков А. В. 180 Мецкер В. М. 228 Тимофеев С. М. 276 Шаманская И. А.    
37 Кленов А. А. 85 Романов П. Д. 133 Ершова Т. В. 181 Соколов И. В. 229 Гузовская Ю. Ю. 277 Супрун Г. В.    
38 Абдулазизов А. М. 86 Куприянова Э. Г. 134 Гайков А. С. 182 Ибрагимов М. К. 230 Филиппов И. П. 278 Древаль М. В.    
39 Белков С. В. 87 Махова Н. П. 135 Мазурмович Д. А. 183 Дмитриева Т. В. 231 Соколова И. В. 279 Беляева В. Н.    
40 Рогалева Т. И. 88 Селезнев О. В. 136 Турская Н. В. 184 Николаева О.Г. 232 Малинин Н. И. 280 Софронова А. В.    
41 Брагина О. Н. 89 Ларионова Н. Ю. 137 Колотова О. Е. 185 Кириллов П. И. 233 Тонин И. С. 281 Тарасова И. В.    
42 Николаевская Т. Ю. 90 Бодунов С. К. 138 Высоцкий С. В. 186 Макушина Е. Е. 234 Фомин И. В. 282 Маслякова О. В.    
43 Рогова С. Ю. 91 Сорокина А. Е. 139 Кузикова Т. Н. 187 Тарасова Н. М. 235 Юдина Н. Ю. 283 Кожарская Т. Н.    
44 Шустов В. А. 92 Чубалина З. И.  140 Зарычева Н. Е. 188 Ахромкина Э. В. 236 Иванов В. Л. 284 Прохина Е. В.    
45 Борисенко Л. Ю. 93 Будкевич Д.Д. 141 Тевосян В. В. 189 Неделин И. П. 237 Шультинова Т. Н. 285 Шалабнина Е. Г.    
46 Кучерова Л. В. 94 Осипов Ф. В. 142 Иванов П. Н. 190 Малышев А. В. 238 Колычев П. В. 286 Емельянова Л. А.    
47 Свиридова Н. Р. 95 Михневич Е. Г. 143 Стрелков С. Б. 191 Паромова Т. В. 239 Глазкова И. А. 287 Сердюкова Е. В.    
48 Трушнин Д. С. 96 Клементьев Ю. Ю.  144 Мишинев Е. В. 192 Гончарук Д. А. 240 Лялина Л. А. 288 Абрамова Л. А.    
 
Постановлением администрации от 05.06.2020 № 267 с учета сняты:
Дубовцева М.Ю. - в связи с улучшением жилищных условий
Исаков А.А. - в связи с выездом на постоянное место жительство в другое муниципальное образование;
Волкова О.В. - в связи с выездом на постоянное место жительство в другое муниципальное образование;
Валькова В.Г. - в связи со смертью;
Веселов В.В. - в связи с улучшением жилищных условий;
Власова Н.В. ( в составе семьи Шустова В.А.) - в связи с выездом на постоянное место жительство в другое муниципальное образование;
Супрун Т.Л. - в связи со смертью.
 
Постановлением администрации от 25.06.2020 № 236 с учета сняты:
Григоренко В.Б. - в связи со смертью;
Тополевская В.З. ( в составе семьи Тополевской Е.З.) - в связи с улучшением жилищных условий.
 
Постановлением администрации от 25.06.2020 № 235 на учёт принята:
Григорьева Я.В.
 

по состоянию на май 2020
 
1 Ковалевский Г. А. 49 Трушнин Д. С. 97 Михневич Е. Г. 145 Стрелков С. Б. 193 Паромова Т. В. 241 Колычев П. В. 289 Шалабнина Е. Г.
2 Плешаков С. Е. 50 Клюкин Н. А. 98 Клементьев Ю. Ю.  146 Мишинев Е. В. 194 Гончарук Д. А. 242 Глазкова И. А. 290 Емельянова Л. А.
3 Попова Е. А. 51 Леттиева Г. Н. 99 Соколова М. Б. 147 Павлов И. А. 195 Боброва Е. Н. 243 Лялина Л. А. 291 Сердюкова Е. В.
4 Белякова Е. А. 52 Алтухов В. И.  100 Мальцева В. И. 148 Великанова Е. Н. 196 Грошева А. К. 244 Евтеева О. Г. 292 Абрамова Л. А.
5 Уткин В. В. 53 Саранский А. И. 101 Балдова А. Г. 149 Шуршалова Н. М. 197 Федоров А. В. 245 Ельчанинова Т. С. 293 Щёголева С. Г.
6 Звягина Н. М. 54 Комлева Е. Н. 102 Ленинградский С. В. 150 Василевская О. В. 198 Чапля О. И. 246 Пригодин А. В. 294 Рустамов А. С.
7 Мазуренко Г. В. 55 Хилько Е. М. 103 Кижук В. С. 151 Коржуева Е. Н. 199 Баталова О. А. 247 Иванова О. М. 295 Пашкова Т. М.
8 Муравская А. А. 56 Барабанова Е. М. 104 Филатов А. А. 152 Мельников А. А. 200 Александрина Е. С. 248 Стучилова М. И. 296 Ленинградский Д. В.
9 Акимушкина Е. А. 57 Назаров И. В. 105 Винюкова Н. М. 153 Ильина В. В. 201 Изюмский В. П. 249 Тюрина Т. В. 297 Васильева М. Г.
10 Гребнева Н. Ф. 58 Сергиенкова Н. Е. 106 Корнилов А. А. 154 Тимощук Н. А. 202 Немков Ю. В. 250 Булыкина Г. Н. 298 Вяткина Н. А.
11 Андреев Е. В.   59 Пастух В. В. 107 Каратонова Н. А. 155 Осипова Н. В. 203 Родина О. В. 251 Пищулин П. И. 299 Юдинцев Д. А.
12 Смирнова В. А. 60 Бычкова О. П. 108 Шмакова Н. А. 156 Гусакова Л. А. 204 Табаков А. В. 252 Умецкая И. В. 300 Гуц К. А.
13 Певцов С. М. 61 Богданович Е. А. 109 Таран И. В. 157 Лучников В. В. 205 Киселева Т. И. 253 Шнайдер А. П. 301 Следникова С. А.
14 Ронжин В. С. 62 Чебыкина Л. К. 110 Козлов Р. А. 158 Григоренко Е. И. 206 Никулин С. В. 254 Кубасова Е. С. 302 Новопашина Л. В.
15 Петушков К. А. 63 Ткачева Е. А. 111 Полоротова М. Н. 159 Офицерова Т. В. 207 Гриценко Н. Н. 255 Мелехин М. В. 303 Леметти О. В.
16 Джамбул Е. В. 64 Горбачева И. В. 112 Мельник О. Ф. 160 Матвиенко Л. Д. 208 Фомина М. А. 256 Обрезумов И. А. 304 Шастина А. П.
17 Третьякова Г. А. 65 Рогова В. А. 113 Белова Е. В. 161 Колесникова Н. М. 209 Ильинская Г. В. 257 Межевых С. М. 305 Григоренко В. Б.
18 Ширманова Н. П. 66 Спиридонов Е. И. 114 Жукова Н. Г. 162 Михайлова М. И. 210 Калепина О. Н. 258 Соколова Я. А. 306 Иванова О. В.
19 Никонова О. Е. 67 Лукашов Ю. А. 115 Стрелкова Р. А. 163 Шеметилло А. В. 211 Кондрашова Л. И. 259 Саяпина Е. Г. 307 Кузьмина Л. С.
20 Шиханцов И. А. 68 Жуков А. И. 116 Дурандин С. Е.  164 Баташов Э. А. 212 Бубнова А. В. 260 Могилева И. И. 308 Антипина Ю. А.
21 Прокопьева В. В. 69 Пискунова Н. П. 117 Комарова Г. В. 165 Егорова Г. С. 213 Орлова Н. Н. 261 Каменева Н. В. 309 Власова Ю. В.
22 Козлова О. А. 70 Андросова С. Б. 118 Богданов Э. В. 166 Лягачева Е. В. 214 Багнетова Н. В. 262 Синельников М. А. 310 Кузнецова А. О.
23 Ильина Н. М. 71 Филиппов В. А. 119 Шибаев Д. А. 167 Нурмухамедов В. А. 215 Полозова И. В. 263 Редькина Л. И. 311 Платунова И. А. 
24 Шутова Е. В. 72 Возисова Г. Д. 120 Кондрашина А. В. 168 Шабанов В. Д. 216 Валькова В. Г. 264 Мартынова М. В. 312 Степанова О. А.
25 Кричка А. В. 73 Алексеева Н. Н. 121 Князева Е. В. 169 Тополевская Е. З. 217 Смирнова Е. С. 265 Гледенова А. П. 313 Горецкая Н. В.
26 Сорока Р. В. 74 Веселов В. В. 122 Архипова В. В. 170 Обрезумова Е. А. 218 Басков И. А. 266 Андраш В. А. 314 Войтович Ю. А.
27 Семенова Л. А. 75 Ненахова Н. Н. 123 Галибина М. А. 171 Орлова Е. С. 219 Останина Г. В. 267 Петров В. Н. 315 Епифанова Н. А.
28 Морозова Э. Б. 76 Камочкин Э. В.  124 Дерябин А.А. 172 Слепенкова С. Б. 220 Кожина И. Н. 268 Нагаюк Е. В. 316 Курманова Н.Б.
29 Деревнина А. С. 77 Рауш М. К. 125 Бородкина О. А. 173 Чупина К. С. 221 Клюшникова В. В. 269 Пушкарева А. Р. 317 Шиловский К.Ю.
30 Чистяков В. И.  78 Попова В. С. 126 Трифонова И. А. 174 Погудин Н. В. 222 Рогова Т. В. 270 Никитина Н. Р. 318 Моторова М.Д.
31 Самсонова Я. А. 79 Григорьева Е. В. 127 Терехова О. В. 175 Погудина М. В. 223 Кизим О. В. 271 Мальцева Н. А. 319 Бибиксарова М.О.
32 Мишинева Н. А. 80 Лопинцева Т. В. 128 Ляшенко О. Г.  176 Трухачев Д. Ю. 224 Макаров С. В. 272 Ковыршина Н. Н. 320 Подсевалов С.В.
33 Полякова Н. А. 81 Щепелина Н. Ф. 129 Крузе И. Е. 177 Ерастов Д. А. 225 Казакова Д. А. 273 Николаев А. А. 321 Лялина И.В.
34 Лупанова Г. П. 82 Прокушева О. М. 130 Пушкарева И. Ю. 178 Цурганова Н. В. 226 Белоусова Т. И. 274 Мартиновская В. Н. 322 Клепикова Е.С.
35 Кузнецова Г. Д. 83 Коростин В. Б. 131 Соловьев А. В. 179 Королева Л. В. 227 Куликова Н. В. 275 Галашева А. Г.    
36 Чукланова А. В. 84 Галкин Ю. В. 132 Корсун С. А. 180 Базанова И. П. 228 Ухабина М. А. 276 Константинова Т. Д.    
37 Кленов А. А. 85 Черепанов М. А. 133 Синельникова К. В. 181 Тимченко В. Н. 229 Яковлева О. С. 277 Булдаков Ю. А.    
38 Абдулазизов А. М. 86 Исаков А. А. 134 Голяков А. В. 182 Мецкер В. М. 230 Белов А. В. 278 Куликова И. Н.    
39 Белков С. В. 87 Романов П. Д. 135 Ершова Т. В. 183 Соколов И. В. 231 Тимофеев С. М. 279 Шаманская И. А.    
40 Рогалева Т. И. 88 Куприянова Э. Г. 136 Гайков А. С. 184 Ибрагимов М. К. 232 Гузовская Ю. Ю. 280 Супрун Т. Л.    
41 Брагина О. Н. 89 Махова Н. П. 137 Мазурмович Д. А. 185 Дмитриева Т. В. 233 Филиппов И. П. 281 Древаль М. В.    
42 Николаевская Т. Ю. 90 Селезнев О. В. 138 Турская Н. В. 186 Николаева О.Г. 234 Соколова И. В. 282 Беляева В. Н.    
43 Волкова О. В. 91 Ларионова Н. Ю. 139 Колотова О. Е. 187 Кириллов П. И. 235 Малинин Н. И. 283 Софронова А. В.    
44 Рогова С. Ю. 92 Бодунов С. К. 140 Высоцкий С. В. 188 Макушина Е. Е. 236 Тонин И. С. 284 Тарасова И. В.    
45 Шустов В. А. 93 Сорокина А. Е. 141 Кузикова Т. Н. 189 Тарасова Н. М. 237 Фомин И. В. 285 Маслякова О. В.    
46 Борисенко Л. Ю. 94 Чубалина З. И.  142 Зарычева Н. Е. 190 Ахромкина Э. В. 238 Юдина Н. Ю. 286 Кожарская Т. Н.    
47 Кучерова Л. В. 95 Будкевич Д.Д. 143 Тевосян В. В. 191 Неделин И. П. 239 Иванов В. Л. 287 Дубовцева М. Ю.    
48 Свиридова Н. Р. 96 Осипов Ф. В. 144 Иванов П. Н. 192 Малышев А. В. 240 Шультинова Т. Н. 288 Прохина Е. В.    

Постановлением администрации от 29.04.2020 № 147 на учёт приняты:
Лялина И.В.
Клепикова Е.С.

Постановлением администрации от 30.04.2020 № 155 с учета сняты:
Власов Л.М. - в связи с выездом на место жительство в другое муниципальное образование;
Петер Е.Г. - в связи с улучшением жилищных условий;
Рогозина С.В. - в связи с улучшением жилищных условий.

Постановлением администрации от 22.05.2020 № 183 с учета сняты
Дерябина Н.В.- в связи с улучшением жилищных условий